טיפול פסיכודינמי

הטיפול הפסיכודינמי מבוסס על העקרונות של הפסיכואנליזה של פרויד, הוא אוגד בתוכו מגוון של גישות שונות. המשותף לכולם היא ההנחה כי קיימים כוחות לא מודעים בנפש שמשפיעים על רגשותינו, מחשבותינו והתנהגותנו. דרך שיח פתוח על רגשות ומחשבות שעולים בנו מסייע לנו הטיפול הפסיכודינמי לחשוף ולהעלות למודעות את הכוחות האלו.

הטיפול הפסיכודינמי מאפשר לעבד חוויות עבר אשר רלוונטיים לקשיים שמטרידים את המטופל כיום ומאפשר לעבד ולבחון קשרים משמעותיים בעבר ובהווה, מתוך הנחה כי קשרים אלו משפיעים ומעצבים את חיינו ואת רווחתנו הנפשית. הקשר הטיפולי מהווה בפני עצמו מצע להתנסות בקשר אינטימי ורגשי. כמטפל אני מוצא כי קשר זה מסייע ביצירת דפוסים חדשים ומיטיבים בקשריו של המטופל עם הסובבים אותו ובהרגלי חייו.